Krok za krokom
filmové poznámky z Komárna 1999-2019
▶ Switch to German Page
▶ Switch to English Page
▶ Switch to Hungarian Page

dokumentárny film Petra Scheinera, 2019
dlzka: 72 minút, jazyk: slovensky a maďarsky


Obsah

Pred vojnou žilo v Komárne 2743 Židov, Holokaust prežilo 248 z nich. Židovská náboženská obec v Komárne má dnes 58 registrovaných členov.

Vyrovnalo sa Komárno vôbec s touto stratou? Ako vníma Komárňan žijúci v zahraničí, ktorý do rodného mesta zavíta len zriedka, vývoj hlavne posledných 20 rokov? Tento film je o empatii a ľahostajnosti a je pokračovanie filmov: «Spomienky pre budúcnosť» a «Naivné sny?»

Bratia Tamás a András Paszternákovci, dnes tridsiatnici, patriaci k tzv. «tretej generácii» preživších Holokaustu, začali v 90-tých rokoch, keď ešte boli stredoškoláci, pracovať na obnovení židovského života v Komárne. V náboženskej obci začali oslavovať sviatky, organizovali kultúrne podujatia, vydávali periodikum komunity. Tento film hovorí predovšetkým o ich úsilí, ale aj o Židoch, ktorí síce Komárno opustili, ale každoročne sa pri príležitosti pamätného dňa Holokaustu do rodného mesta vracajú. Film sa venuje aj histórii komárňanského židovstva, ktorého prítomnosť v meste je dokázaná už od 13. storočia. Rozhovory s miestnymi obyvateľmi – Židmi aj Ne židmi – poukazujú na aktuálny antisemitizmus dnešných dní. V uplynulých dvadsiatich rokoch sme mohli sledovať pozitívne zmeny, vďaka sponzorom a dotáciám sa podarilo zrekonštruovať budovu Útulku (Menhaz). Časť finančných prostriedkov prišla zo Švajčiarska, od ľudí pochádzajúcich z Komárna a od ich priateľov. Na brehu Dunaja, na mieste kde boli židia zastrelený priamo do rieky, bol v roku 2017 postavený pamätník.

Krok za krokom sa vyvíja vzťah tých, ktorí prežili holokaust a ich potomkov s obyvateľmi mesta Komárna. Židovskú náboženskú obec akceptujú, avšak v súvislosti so židovstvom zostáva mnoho nezodpovedaných otázok: dokedy ešte musíme kráčať «z kroka na krok», koľko krokov musíme ešte urobiť, a kto ich musí urobiť?

Témy filmu::

Festivals

,